Digitalizacija namakanja zelenjave

Projekt Digitalizacija namakanja zelenjave se izvaja v okviru ukrepa M16 Sodelovanje iz PRP 2014-2020, podukrepa 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.

Vodilni partner projekta

Sedem čez devet d.o.o.

Partnerji projekta

Čarna d.o.o., Solvera Lynx d.o.o., Univerza v Ljubljani (Biotehniška fakulteta), Kmetijsko gozdarsko zavod Maribor, BO – MO d.o.o., Marjan Drožina, Zdravko Kerin, Janez Peternelj, Stanko Studen, Anton Vrbnjak

Trajanje projekta

22. 11. 2019 do 21. 11. 2022

Povzetek

V projektu bomo razvili aplikacijo, ki bo kmetom zelenjadarjem na podlagi meritev vode v tleh v realnem času, razvojne faze rastline ter vremenske napovedi podal namakalni nasvet, t.j. svetoval primeren čas namakanja in količino vode potrebne za namakanje. Preko aplikacije bodo kmetje vsak dan prejemali namakalni nasvet in spremljali spremembe količine vode v tleh.

Glavni cilji projekta

  • Uporaba aplikacije in komunikacijske opreme na partnerskih kmetijskih gospodarstvih.
  • Razvoj cenovno ugodne komunikacijske opreme za pošiljanje podatkov iz merilnikov količine vode v tleh.
  • Zmanjšanje porabe vode za namakanje.
  • Izobraževanje kmetov o pomembnosti strokovno pravilnega namakanja.
  • Izboljšati vertikalno povezanost proizvodne verige na relaciji kmet – kupec.

Pričakovani rezultati

  • Kmetje partnerji bodo namakali polja v skladu s potrebami rastlin.
  • Kmetje partnerji se bodo lahko informirano odločali o strategiji namakanja.
  • Kmetje, ki bodo udeleženi v aktivnostih razširjanja rezultatov, se bodo zavedali lastnosti optimalnega namakanja in deficitnega namakanja.
  • Ovrednotene bodo možnosti uporabe omrežij in komunikatorjev z nizko porabo energije na poljih v različnih statičnih regijah.

Povezave